De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee

Op 14 oktober a.s. organiseert Genootschap Oud-Westland een lezing met als titel ‘De kustverdediging in West-Nederland.

De Romeinse forten langs de zuidoostkust van Engeland spreken tot de verbeelding. Een aantal van deze forten, waaronder die van Portchester, Richborough en Pevensey, behoren zelfs tot de best bewaarde van het Romeinse Rijk. Ze beveiligden de havens, maar werden ook ingeschakeld als kustverdediging tegen Germaanse raiders, groepen die met plundertochten de kusten onveilig maakten.

Waar in Engeland een lange traditie bestaat in het onderzoek naar deze forten en hun rol voor de Romeinse administratie, leger en economie, staat het onderzoek naar de militaire installaties aan deze zijde van de Noordzee en het Kanaal in een priller stadium, maar komt stilaan in versnelling. De laatste twintig jaar zijn aan onze kant van het Kanaal en de Noordzee nieuwe militaire sites en belangrijke vondsten aan het licht gekomen, zoals het minicastellum van Ockenburg en de vlootinscriptie van Naaldwijk-Hoogwerf, en vond er hernieuwd archeologisch onderzoek plaats in de reeds bekende militaire sites van Maldegem-Vake, Oudenburg, Aardenburg en Boulogne-sur-Mer.

 

 

In de lezing wordt de kustverdediging aan de hand van historische, epigrafische en archeologische bronnen uit de doeken gedaan. Er wordt komaf gemaakt met een aantal misvattingen die er over het onderwerp bestaan, er worden nieuwe inzichten gepresenteerd en er wordt dieper ingegaan op de operationele en organisatorische aspecten van deze kustverdediging. Tijdens de voordracht zal vooral de situatie in West-Nederland uit de doeken worden gedaan.

De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee