Buitenplaatsen in het Westland

Veel belangstelling voor boek Buitenplaatsen in het Westland.

Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag in Naaldwijk het boek Buitenplaatsen in het Westland gepresenteerd. Eindredacteur Martin van den Broeke overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Piet Vreugdenhil van de gemeente Westland. Veel aanwezigen gingen meteen over tot aanschaf van een exemplaar van het rijk geïllustreerde boek.

Wethouder Vreugdenhil benadrukte het belang van het behoud van de buitenplaatsen. ,,Het Westland is het hart van de tuinbouw in Nederland en wereldwijd’’, zei Vreugdenhil. ,,In de tuinbouw in het Westland wordt ontzettend veel geld verdiend. Is de tuinbouw de oorzaak van het verdwijnen van de buitenplaatsen? Dat gevoel bekroop mij tijdens het lezen van het boek. Er is een kaalslag geweest. Het is jammer dat slot Honselersdijk er niet meer is. Wat zou er van het Westland zijn geworden als het slot er nog zou staan?’’

Eindredacteur Martin van den Broeke benadrukte het unieke karakter van het boek. ,,De relatie tussen de tuinbouw en buitenplaatsen is nog nooit zo gedetailleerd beschreven’’. Kunsthistoricus René Dessing, die opgroeide aan de Dijkweg in Honselersdijk, hield een lezing over Slot Honselersdijk, dat in de 17de eeuw het Versailles van Nederland werd genoemd. ,,Buitenlanders, die het Hof in den Haag bezochten, kwamen altijd naar het slot Honselersdijk om van alles te genieten’’.

Bij de bouw van het slot waren belangrijke architecten betrokken zoals Jacob van Campen en Pieter Post. De bouw verliep niet zonder problemen. Omdat de grond te zwak was, kon geen hoog gebouw worden gerealiseerd. Na de dood van de koning-stadhouder Willem III kwam het slot in handen van De Pruisische koning. In deze tijd begon het verval, die leidde tot de sloop van een deel van de Nederhof. Het slot verloor de symmetrie van het bouwplan. Het werd het begin van het einde.

Het boek is verkrijgbaar in het Westlands museum en bij boekhandel Vingerling. De prijs bedraagt € 24,95.

https://www.kantoorverschoor.nl/buitenplaatsen-in-het-westland/

Buitenplaatsen in het Westland