Boek over de geschiedenis van de Lierse dom

de Lierse Dom

Dit jaar is het 350 jaar geleden, dat de in 1572 afgebrande dom van De Lier werd gerestaureerd. Na 87 jaar als een ruïne het dorpsbeeld ontsierd te hebben, kon de kerk in 1659 weer in gebruik worden genomen. Dat feit vormde voor de lokale historici Krijn van Dijk en Anton van der Sande de aanleiding een historisch overzicht samen te stellen. In korte hoofdstukken beschrijven zij niet alleen de lotgevallen van het gebouw, maar ook het wel en wee van de kerkelijke gemeente vanaf de Middeleeuwen tot aan de restauratie in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Zij hebben vele onbekende gegevens in de archieven gevonden en afgerekend met enkele bekende fabeltjes zoals de onderaardse gang die van de dom naar kasteel Boekestein zou hebben gelopen. Ook zetten zij grote vraagtekens bij de oorzaak van de brand in 1572. Tot nu toe werd altijd blikseminslag genoemd, maar zij stellen dat brandstichting door de geuzen veel aannemelijker is.

Het boek telt 119 pagina’s, is verlucht met talrijke illustraties en prettig leesbaar.
Het is voor € 15,- te koop bij Bruna, Vingerling en Museum De Timmerwerf.

Boek over de geschiedenis van de Lierse dom