Historisch Jaarboek Westland 2017

10,00

In 1988 verscheen het eerste Historisch Jaarboek Westland. In een ononderbroken reeks zijn we nu aanbeland bij editie nummer dertig, een jubileumnummer derhalve. De afgelopen jaren hebben tientallen auteurs bijdragen geleverd aan het Jaarboek over een breed scala van onderwerpen. De dertigste editie van het jaarboek, die voor de gelegenheid extra dik is uitgevallen, bevat ook weer voor ieder wat wils.

De redactie wenst iedereen veel leesplezier met deze dertigste editie van het Historisch Jaarboek Westland en bedankt degenen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de auteurs van de artikelen, maar daarnaast allen die in welke vorm dan ook hun steentje hebben bijgedragen.

Het Historisch Jaarboek Westland is een uitgave van het Genootschap Oud-Westland, en is alleen in boekvorm verkrijgbaar bij het Historisch Archief Westland en bij de secretaris van het Genootschap Oud-Westland.

ISBN/EAN 978-90-822726-4-2

34 op voorraad

Categorie: