Historisch Jaarboek Westland 2018

14,95

Na het extra dikke jubileumnummer van vorig jaar heeft deze eenendertigste editie van het Historisch Jaarboek Westland weer de normale omvang van circa 160 bladzijden. De artikelen die u in dit jaarboek aantreft, zijn zoals gebruikelijk in chronologische volgorde opgenomen. Onderwerpen die op het recente verleden betrekking hebben zult u als eerste tegenkomen in het jaarboek.

De redactie wenst iedereen veel leesplezier met de inhoud van dit jaarboek en bedankt uiteraard naast de auteurs, ook nu weer graag degenen die aan het tot stand komen ervan op welke wijze dan ook hebben bijgedragen.

Het Historisch Jaarboek Westland is een uitgave van het Genootschap Oud-Westland, en is alleen in boekvorm verkrijgbaar bij het Historisch Archief Westland en bij de secretaris van het Genootschap Oud-Westland.

Realisatie geschiedt door de publicatiecommissie, bestaande uit Leo van den Ende, Gustaaf van Gaalen, Harry Groenewegen en Gerda Gunneweg.

ISBN/EAN 978-90-822726-4-2

137 op voorraad

Categorie: