Jaarboek 5 – 1992

Inhoud

Afschaffing Tiendrecht in het WestlandL. Boekestein
Westland…Rotterdam…Engeland (deel 2)Ir. W. van Soest
De gemeentebode van ‘s-GravenzandeP.R. Dingemans van de Kasteele (1884)
Opnieuw de buitenplaats Hoofbosch in De LierK.F. van Dijk
Waternimfen in de WestgaagDrs. Th.C.J. van der Heijden
Uit de geschiedenis van de Spaanse Vloot te Monster
bewerkt en van een inleiding voorzien door
J.D. Lok
Dr. A.J. van der Valk
Franciscus Verburch en zijn ‘neef’ Cornelis
twee Westlandse pastoors en hun familie
Dr. P.C.J. van der Krogt
De oude pastorie te NaaldwijkG. Beijer en J. Dahmeijer
Archeologische Kroniek van het Westland – 1991Drs. A.A.G. Immerzeel
Bibliografie van het WestlandDrs. A.A.G. Immerzeel