Jaarboek 34 – 2021

Van de redactie

De jaarboeken worden gratis aan de leden aangeboden. Niet-leden kunnen een exemplaar kopen voor € 14,95. Bij elke Westlandse boekhandel en in de webshop ligt het meest recente jaarboek in de schappen. In de webshop en bij het Westlands Museum zijn daarnaast ook de oudere jaarboeken te koop, zolang de voorraad strekt.

Na het themanummer over de Tweede Wereldoorlog in 2020 is het voor u liggende 34ste nummer van het Historisch Jaarboek Westland weer een reguliere editie met artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Wel ligt het accent deze keer op de tuinbouwsector.

In september 2019 organiseerde het Genootschap Oud Westland een excursie naar Zuidkoop B.V. Natural Projects in De Lier. Deze excursie werd vanwege de grote belangstelling van de leden een maand later herhaald. Koos Zuidgeest en Piet Vellekoop zijn de oprichters van dit bedrijf dat wel wordt gekenschetst als creatief leverancier van groene presentaties in de bloemensector. Koos Zuidgeest heeft zijn uiteenzetting voor de leden van het Genootschap over de indrukwekkende geschiedenis van het bedrijf omgewerkt tot een artikel voor het jaarboek.

Niet minder imposant is de geschiedenis van Dutch Flower Group. Martha Vollering beschrijft hoe de broers Jaap en Art van Duijn hun loopbaan begonnen met het uitventen van bosjes bloemen. Zij stonden daarmee aan de basis van het heden ten dage meest toonaangevende handelsbedrijf in de sierteeltsector.

Van de hand van Anneke Duyvesteijn is een artikel over de geschiedenis van de Nationale Zomerbloemententoonstelling. Deze tentoonstelling in de Oude Kerk van Naaldwijk was jarenlang hét visitekaartje van de sierteeltsector en trok jaarlijks duizenden bezoekers. De 34ste editie in 2019 was helaas de laatste in de rij.

In 2020 werd het huis Nieuw-Honsel gesloopt en daarmee verdween het laatste restje van een 120 jaar oud tuinbouwbedrijf dat in de eerste decennia van de vorige eeuw als voorbeeldbedrijf werd beschouwd. Harry van den Berg, geen familie van de oprichter, heeft de historie opgetekend van deze unieke kwekerij aan de Nieuweweg in Honselersdijk.

Op initiatief van de redactie van het jaarboek zijn de historische verenigingen op zoek gegaan naar de oudst bekende dorpsfoto’s. Dit heeft erin geresulteerd dat van elk dorp in onze regio een afbeelding met een beschrijving is opgenomen. Deze afbeeldingen, soms in de vorm van een prentbriefkaart, zijn niet alleen boeiend vanuit nostalgisch oogpunt, maar ze zijn ook topografisch van belang.

Frank de Klerk heeft zich verdiept in het verschijnsel bedevaarten. Die kunnen in het Westland terugvallen op een oude traditie. Zo was ‘s-Gravenzande in de Middeleeuwen een bekend bedevaartsoort. Maar ook vanuit het Westland ging en gaat men nog steeds op bedevaart.

De Vlaamse wetenschapper Christophe Geudens heeft in 2017 een lezing gehouden voor de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk over Maarten van Dorp (1485-1525). Martinus Dorpius in het Latijn. Deze Naaldwijkers van geboorte was een van de scherpste geesten van zijn tijd. Hij gaf college aan de Leuvense universiteit en onderhield contacten met bekende humanisten als Desiderius Erasmus en Thomas More. Samen met Harry Groenewegen heeft Geudens zijn lezing omgewerkt tot een artikel voor het jaarboek.

Zoals gebruikelijk bevat het Historisch Jaarboek de Archeologische kroniek van het Westland en de Bibliografie van in 2020 verschenen historische publicaties, respectievelijk van de hand van Wil Bol en Blanka Vasiljević. Laatstgenoemde heeft het opstellen van de bibliografie overgenomen van Hennie van Raaij-Lipman, die deze taak vanwege haar gevorderde leeftijd heeft moeten afstoten. Wij hebben onze dank aan Hennie al in het vorige jaarboek tot uitdrukking gebracht. Blanka is beheerder van de bibliotheek van het Westlands Museum. Wij zijn ingenomen met het feit dat zij het opstellen van de bibliografie op zich heeft willen nemen.

Het jaarboek bevat verder een verslag van de toekenning van de Oud-Westlandprijs 2020 door voorzitter van de jury Adri van Vliet. De jury kende de prijs toe aan Leo van den Ende. De andere genomineerden waren Jan-Willem van den Beukel en Gré Ruigrok.

Het jaarboek wordt afgesloten met het jaarverslag van het Genootschap over 2020 van de hand van secretaris Liduin Badoux-Grootscholten.

Inhoud

Zuidkoop B.V. Natural Projects
Creatief leverancier van groene presentaties
Koos Zuidgeest
Dutch Flower Group
Van bloemenventer tot handelsgigant
Martha Vollering
De Nationale Zomerbloemententoonstelling
Tot 2020 hét podium voor zomerbloemen
Anneke Duyvesteijn
Geschiedenis van kwekerij Nieuw-HonselHarry van den Berg
De oudste dorpsfoto’s van het WestlandRedactie
Westlanders op bedevaart door de eeuwen heenFrank de Klerk
Maarten van Dorp (1485-1525)
Een Naaldwijkse humanist van naam
Christophe Geudens & Harry Groenewegen
Archeologische kroniek van het Westland over 2020Wil Bol
Bibliografie van het Westland over 2020Blanka Vasiljević
Oud-Westlandprijs 2020Adri van Vliet