Jaarboek 33 – 2020

De jaarboeken worden gratis aan de leden aangeboden. Niet-leden kunnen een exemplaar kopen voor € 14,95. Bij elke Westlandse boekhandel en in de webshop ligt het meest recente jaarboek in de schappen. In de webshop en bij het Westlands Museum zijn daarnaast ook de oudere jaarboeken te koop, zolang de voorraad strekt.

Van de redactie

In 2020 is het 75 jaar geleden dat ook het westen van Nederland werd bevrijd. In het Westland waren het de Canadezen die, toegejuicht door de bevolking, in de tweede week van mei 1945 door de dorpen trokken.
Om de bevrijding te herdenken heeft de redactie van het jaarboek in overleg met het bestuur van het Genootschap al een jaar geleden besloten dat de 33e editie van het jaarboek een themanummer zou worden over de Tweede Wereldoorlog.
Naast uiteraard beeldmateriaal over de bevrijding en de bevrijdingsfeesten is het jaarboek gevuld met artikelen die de oorlogsperiode zelf en de daaraan voorafgaande mobilisatie bestrijken.
Normaal wordt het jaarboek in september gepresenteerd, maar in verband met alle activiteiten rond dit bijzondere thema is de publicatie een half jaar vervroegd.
De redactie wenst u veel leesplezier en dankt de auteurs voor hun bijdragen, evenals alle anderen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit themanummer.

Inhoud

Een compagnie Jagers in ‘s-GravenzandeJan Dahmeijer
Het gezin Valstar en de oorlog van 1944-1945Leen M. Valstar
De Westlandse tuinbouw gedurende de Tweede WereldoorlogJaap van Duijn
Westlandse NSB-burgemeesters in oorlogstijdFrank de Klerk
Duitsers schieten foto’s in het WestlandPeter de Krom
De broers Groenewegen en de aanleg van de tankgrachtKees Groenewegen
Het lot van de Joodse slagersfamilie Van LeeuwenLeo van den Ende
Archeologische kroniek van het Westland – 2019Wil Bol
Bibliografie van het WestlandRedactie Jaarboek
In memoriam Wil van den Bos Czn.Leen M. Valstar