Jaarboek 23 – 2010

Van de redactie

Het Genootschap Oud-Westland heeft dit voorjaar zijn 75-jarig bestaan gevierd met een bijzonder geslaagde jubileumbijeenkomst in de Dorpskerk te ’s-Gravenzande. Tijdens die bijeenkomst heeft de voorzitter van het Genootschap, de heer Wil van den Bos Czn, een feestrede gehouden waarin hij aandacht vroeg voor het behoud van het Westlandse culturele erfgoed. Deze rede is in bewerkte vorm opgenomen in het nu voor u liggende extra dikke en voor de gelegenheid in kleurendruk uitgevoerde Historisch Jaarboek 2010.
Tijdens de bijeenkomst in de Dorpskerk werden voorts boeiende inleidingen gehouden door prof. dr. J.J. van Duijn over Crisis en innovatie in de tuinbouw en door dr. J. Joor over Nederland in de Napoleontische tijd, mede in Westlands perspectief. Deze inleidingen zijn door de sprekers omgewerkt tot een artikel en afgedrukt in dit Jaarboek.
Verder in dit Jaarboek weer een aantal interessante bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, de historie van de streek betreffende.
A.J. Vijverberg heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme het onderwerp Veldstudenten ter hand genomen en publiceert nu de resultaten van zijn onderzoek. Veldstudenten waren jongemannen die in het begin van de twintigste eeuw van elders naar het Westland kwamen om hier het vak van tuinder te leren.
Trudy Werner-Berkhout heeft zich verdiept in de geschiedenis van het door de zusters van Roosendaal gestichte meisjespensionaat in Monster. Zij heeft zo veel materiaal verzameld, dat het artikel in twee delen gepubliceerd zal worden. Het eerste deel nu dus in het Jaarboek 2010.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft in 2009 het aan de rand van de gemeente Westland gelegen natuurgebied De Zeven Gaten aangekocht. Jacques Moerman schetst in enkele hoofdlijnen de ontwikkelingsgeschiedenis van deze groene enclave en van de boerderijen in dit gebied.
J.G. Endhoven doet al jaren archiefonderzoek naar de vroegste sporen van tuinbouw in het Westland en elders in West-Nederland. Hij schetst in zijn bijdrage het ontstaan van de beroepstuinbouw in
het voormalige druivendorp Poeldijk.
De ontwikkeling van de traditionele boerderijen in Midden-Delfland wordt geschetst door Frits van Oostroom aan de hand van drie verschillende boerderijen in Zouteveen.
G.J.T.C. Hamel heeft de oorlogsmonumenten in het Westland geïnventariseerd. Hij heeft van elk monument gegevens verzameld en foto´s genomen. Deze zijn opgenomen in het artikel dat hij hierover heeft samengesteld.
Zoals vorig jaar is aangekondigd, heeft conservator Ton Immerzeel van het Westlands Museum moeten besluiten de verzorging van de Archeologische kroniek van het Westland na 21 jaar te beëindigen.
Ton blijft wel de Bibliografie van het Westland verzorgen. Wij zijn verheugd dat wij voor de Archeologische kroniek een opvolger hebben gevonden in de persoon van Steven Jongma. Hij is als archeoloog werkzaam bij de gemeente Delft en in die hoedanigheid parttime gedetacheerd bij de gemeente Westland.
Wij wensen u weer veel leesplezier met deze bijzondere en kleurrijke editie van het Jaarboek.

Inhoud

Behoud het Westlandse culturele erfgoedWil van den Bos Czn.
Crisis en innovatie in de tuinbouwJ.J. van Duijn
Staat, straat en strand in Nederland in de Napoleontische tijdJohan Joor
VeldstudentenA.J. Vijverberg
Het ‘Instituut van opvoeding voor Jonge Juffrouwen’ te MonsterTrudy Werner-Berkhout
Hofzicht en de Zeven GatenJacques Moerman
De oudste tuinbouw in PoeldijkJ.G. Endhoven
Drie boerderijen in ZouteveenFrits van Ooststroom
Oorlogsmonumenten in het WestlandG.J.T.C. Hamel
Archeologische kroniek van het Westland – 2009Steven H. Jongma
Bibliografie van het Westland 2009A.A.G. Immerzeel