Jaarboek 22 – 2009

Van de redactie

Het Historisch Jaarboek Westland 2009 bevat ook dit jaar weer een keur aan artikelen over uiteenlopende onderwerpen, in volgorde gerangschikt van jonge geschiedenis tot het verre verleden.
A.J. Vijverberg schrijft over de verzuiling die gedurende de eerste helft van de 20e eeuw ook in de organisatiestructuur van het Westlandse veilingwezen plaatsvond.
Van de hand van K.F. van Dijk is een artikel over hoofdonderwijzer Van Wijck, die van 1873 tot 1915 de gereformeerde school in De Lier heeft geleid. De nakomelingen van deze onderwijzer bleken nog te beschikken over een schrift waarin hij zijn memoires heeft opgetekend.
Dit jaar is het twee eeuwen geleden dat in ‘s-Gravenzande de 90 meter hoge toren van de middeleeuwse kerk met donderend geraas instortte. J. Dahmeijer beschrijft wat hij over die gebeurtenis en de nasleep daarvan in de archieven heeft weten terug te vinden.
Pastoor Verburch blijft een bron van inspiratie voor amateur-historici. Over de plaats waar hij mogelijk begraven ligt wijdt G.J.T.C. Hamel een beschouwing, mede geïnspireerd door de lezing die Thomas van Strooien eind 2008 voor het Genootschap heeft gehouden over begraven in en om de kerk.
Enkele jaren geleden heeft Marieke E. Spliethoff een lezing gegeven voor het Genootschap over twee schilderijen die in Naaldwijk worden bewaard en die van Frederik Hendriks huis Honselaarsdijk afkomstig zouden zijn. Zij heeft deze lezing nu bewerkt tot een artikel dat in dit nummer van het Jaarboek wordt afgedrukt.
Tijdens zijn onderzoek in Belgische archieven stuitte Adri P. van Vliet op gegevens over een watergeus uit Monster die in 1571 in de duinen bij Oostende werd opgehangen. Zijn artikel schetst de achtergronden van die gebeurtenis en de levensloop van deze watergeus.
P.J. Westerdijk doet verslag van zijn gedegen onderzoek naar de vraag wie vanaf oude tijden de achtereenvolgende heren en vrouwen waren van de (ambachts)heerlijkheden De Lier en Zouteveen.
Het Jaarboek wordt, zoals gebruikelijk, afgesloten met de Archeologische kroniek, de Bibliografie van het Westland en met het Jaarverslag van het Genootschap over het afgelopen jaar.
Ton Immerzeel heeft te kennen gegeven dat hij na 21 jaar stopt met de Archeologische kroniek. Wij danken Ton voor zijn trouwe bijdragen over de archeologische activiteiten in het Westland en gaan aan de slag om een opvolger voor hem te vinden.
Wij wensen u veel leesplezier met deze editie van het Jaarboek.

Inhoud

Verzuiling en veilingenA.J. Vijverberg
De memoires van een schoolmeester in De LierK.F. van Dijk
Het instorten van de kerktoren van ‘s-GravenzandeJ. Dahmeijer
Waar ligt pastoor Franciscus Verburch begravenG.J.T.C. Hamel
Tastbare herinneringen aan Frederik Hendriks huis te HonselaarsdijkMarieke E. Spliethoff
Monsterse watergeus Cornelis Claasz. geëxecuteerdAdri P. van Vliet
De (ambachts)heerlijkheden De Lier en ZouteveenP.J. Westerdijk
Archeologische kroniek van het Westland – 2008A.A.G. Immerzeel
Bibliografie van het WestlandA.A.G. Immerzeel