Jaarboek 21 – 2008

Van de redactie

Deze 21e editie van het Historisch Jaarboek Westland heeft een nieuwe omslag en ook de opmaak van de pagina’s is licht gewijzigd. De omslag toont een fragment van kaartblad 479 van de topografische kaarten die tussen 1866 en 1951 door het topografische Bureau van het leger werden gepubliceerd. Kaartblad 479, waarop onder andere Naaldwijk, De Lier en een deel van ‘s-Gravenzande zijn afgebeeld, is in 1874 gekarteerd en in 1912 herzien. We mogen dus aannemen dat de kaart de situatie van rond 1912 weergeeft.
De samenstelling van de Publicatiecommissie van het jaarboek heeft ook een wijziging ondergaan. Mevrouw T. Werner-Berkhout uit Maasland is toegetreden tot de Publicatiecommissie, terwijl A.P.M. van der Sande. die vanaf het allereerste begin op voortreffelijke wijze de rol van coordinator heeft vervuld, eind 2007 de commissie heeft verlaten en het stokje heeft overgedragen aan
redactielid L.J.M. van den Ende.
Het voor U liggende nummer bevat weer een breed samengesteld scala aan artikelen, die verschillende perioden uit de geschiedenis van de streek bestrijken. De bijdrage van F.W. van Ooststroom over zomerhuizen in het Westland is de uitwerking van de lezing over dit onderwerp, die hij in 2007 voor de leden van het Genootschap heeft gehouden.
Wij wensen u weer veel leesplezier!

Inhoud

Een vergeten ramp voor de kust van het WestlandD. Ruis
Cholera in Hoek van HollandJ. Dahmeijer
ZomerhuizenF.W. van Ooststroom
De aardappelteelt in het WestlandA.J. Vijverberg
‘Indien wij er enig recht op hebben’
De kerk van Monster en haar oudste gegevens
J.C. Kort
Een Karolingische nederzetting in WateringenJorrit van Horssen
Archeologische Kroniek van het Westland – 2007A.A.G. Immerzeel
Bibliografie van het WestlandA.A.G. Immerzeel