Jaarboek 20 – 2007

Van de redactie

Voor u ligt de twintigste editie van het Historisch Jaarboek Westland. Voor ondergetekende is deze mijlpaal een mooie gelegenheid na twintig jaar het stokje door te geven. Wel met enige weemoed, want het samen met mijn mederedacteuren ieder jaar werken aan een nieuw Jaarboek was steeds een bijzonder genoegen.
Dit is ook het laatste nummer met de huidige omslag, volgend jaar wordt voor een nieuwe buitenkant gekozen.
Nieuw in dit nummer is het opnemen van het jaarverslag van het Genootschap Oud-Westland.
Nadat K.F. van Dijk in 2005 bij het 75-jarig bestaan van het Genootschap een overzicht had gepubliceerd van onder andere alle ledenvergaderingen, hoopt de redactie nu elk jaar een overzicht te geven. In dit jaarboek zijn het er twee, omdat er inmiddels al twee jaar is verstreken.
Rest mij allen te bedanken met wie ik in de afgelopen twintig jaar mocht samenwerken: mijn mederedacteuren, het bestuur van het Genootschap, alle auteurs die hun bijdragen leverden en Vreko, de drukker van dit Jaarboek.
Ik wens L.J.M. van den Ende, mijn opvolger als coordinator van de Publicatiecommissie, en de andere redacteuren heel veel succes bij het samenstellen van de volgende jaarboeken.

A.P.M. van der Sande, coordinator Publicatiecommissie

Inhoud

Ontwikkeling en betekenis van de proeftuinA.J. Vijverberg
Geesterwijk en zijn bewonersP.J.J. Duijndam
Het Oude Volk in het Westland, enige aspectenH.I.M. Groenewegen e.a.
Een wandeling door het Westland in 1792A.P.M. van der Sande
Een wagenmakerswinkel in De LierE.B. van Rijn
Monster in de Middeleeuwen en zijn rol in het graafschap HollandA.A.G. Immerzeel
Archeologische Kroniek van het Westland – 2006A.A.G. Immerzeel
Bibliografie van het WestlandA.A.G. Immerzeel