Jaarboek 15 – 2002

Van de redactie

Een beetje trots en verheugd zijn we wel: vijftien jaar zijn we erin geslaagd een historisch jaarboek te produceren met artikelen over Westlandse’ onderwerpen. En we gaan door!
Maar onze blijdschap wordt getemperd door de wetenschap, dat we vanaf nu twee leden van onze redactiecommissie zullen moeten missen.
De eerste is de heer W. H. Kemmers. Vanaf het allereerste begin was hij een gewaardeerd redactielid, die met zijn achtergrond, o.a. oudvoorzitter van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen, vooral op het gebied van de – Westlandse – tuinbouw een grote inbreng had. Zijn suggesties en zijn ‘netwerk’ waren van grote waarde. Daarnaast schreef hij ook zelf verschillende, bijzonder leesbare artikelen, die ervoor zorgden dat vele gegevens van de tuinbouwhistorie vastgelegd werden. Ook dit nummer van ons Jaarboek telt weer een bijdrage van zijn hand. Vanwege zijn leeftijd meent hij het wat rustiger aan te moeten doen, wat we moeten respecteren, maar zullen hem zeer zeker missen!
De tweede is ons enige vrouwelijke redactielid, mevrouw C.F.M. Wubben. Zij kwam enkele jaren na de start van ons Jaarboek de redactie versterken en heeft daarin een waardevolle rol gespeeld. Ook zij had, werkzaam bij de Proeftuin, een tuinbouwachtergrond en ook zij had een ‘netwerk’ waar we vaak van geprofiteerd hebben. Helaas verhuist zij naar Flevoland, waardoor we haar zullen moeten missen.
Beiden hartelijk dank voor al jullie werkzaamheden voor ons Jaarboek. Het ga jullie wel!
Intussen zijn we erin geslaagd een nieuw redactielid aan te trekken in de persoon van de heer G.J.C.T. Hamel, afkomstig uit het onderwijs en o.a. secretaris van de Genealogische Vereniging Westland. We heten hem van harte welkom in ons midden.

Inhoud

De Strijplaan te HonselersdijkG.L. Monna
Gezien door vreemde ogen
Excursies naar het vroegere Westland
W.H. Kemmers (bewerking)
De zwerver en de baljuwJ. Dahmeijer
De stichting van de kerkelijke gemeente Ter HeijdeP. Bos
bewerkt en ingeleid door L.J.M. van den Ende
Torenzicht te PoeldijkA.A.G. Immerzeel
Archeologische Kroniek van het Westland – 2001A.A.G. Immerzeel
Bibliografie van het WestlandA.A.G. Immerzeel