Jaarboek 1 – 1988

Ten geleide

In Uw handen ligt het eerste Historisch Jaarboek Westland. Met het verschijnen van dit jaarboek gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.
Velen verdiepen zich op allerlei manieren in de Westlandse historie en het is van groot belang dat de resultaten van hun studie niet verborgen blijven. Ten dele kan daarvan kennisgenomen worden door de regelmatig georganiseerde bijeenkomsten van o.a. het Genootschap Oud-Westland en de Stichting Tuinbouwhistorie Westland bij te wonen. De toenemende belangstelling voor die lezingen (meestal dia-lezingen) tonen aan dat daarmee in een behoefte wordt voorzien. Maar het is duidelijk dat met die voordrachten niet alles is gezegd over de Westlandse geschiedenis. Bovendien is niet ieder in de gelegenheid de vergaderingen van de historische verenigingen bij te wonen.
Door de uitgave van een Historisch Jaarboek denken wij nu de kennis van onze regionale geschiedenis te kunnen vastleggen en de belangstelling daarvoor te vergroten en te verspreiden. Een Historisch Jaarboek, waarin U elk jaar artikelen vindt over het Westlandse verleden in de ruimste zin van het woord, zal een belangrijke toevoeging zijn aan de doelstelling van het Genootschap Oud-Westland: “de geschiedenis van het Westland, en van de daarin gelegen dorpen, “te beoefenen en de kennis daarvan te verspreiden”. Hopelijk zullen velen dit kunnen waarderen.
De uitgave van dit jaarboek wordt mogelijk gemaakt door een steeds meer groeiende samenwerking tussen het Westlands Centrum voor Streekhistorie, de Stichting Tuinbouwhistorie Westland en het Genootschap Oud-Westland. Het streven is erop gericht die samenwerking te verdiepen ten bate van allen die zich voor de geschiedenis van het Westland interesseren.
Een publicatiecommissie, bestaande uit de heren K.F. van Dijk, drs. J.G. Endhoven, dr. W.H. Kemmers en A.P.M. van der Sande, heeft zich moeite en inspanning getroost om het jaarboek vorm en inhoud te geven. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. Het resultaat ligt vóór U!
Moge dit Jaarboek aan zijn doel beantwoorden en voor de lezers een waardevolle aanvulling zijn van hun kennis van de rijke historie van het Westland.

Naaldwijk, oktober 1988.
W.J. Kögeler, voorzitter van het Genootschap Oud-Westland. 

Inhoud

VroegerMevr. Dr. M.C. Monna
Wat hen bezig hield (deel 1)Dr. W.H. Kemmers
Lijden door LeidenDrs. A.P. van Vliet
Wij, Machteld, Gravin van HollandM.M. Dahmeijer-Fousert