Links

Dossier De Afrekening

17 oktober 2011 verscheen een boek van Maarten van Buuren, met de titel ‘De afrekening – ontmaskering van het gewapend verzet‘. De titel van het boek slaat op onderstaand voorval.

Citaat uit het boek:

8 mei 1945. De commandant van het gewapend verzet in Zuid-Holland, Piet Doelman, roept de NSB’er Lein Francke bij zich voor ‘een verhoor’. Maar Doelman verhoort Francke helemaal niet. Hij mishandelt hem. Hij slaat hem, trapt hem. ‘Pak een touw’, roept hij, ‘dan knopen we hem op.’ Dat is niet meer nodig: Francke is al stervende.

Het boek ‘De Afrekening’ heeft veel stof doen opwaaien. Hieronder een chronologisch dossier met krantenberichten, (ingezonden) brieven, en andere publicaties naar aanleiding van het verschijnen van dit boek.

Voor het Genootschap was het verschijnen van dit boek voldoende aanleiding tot het organiseren van een avond waarvoor naast de auteur ook enkele critici waren uitgenodigd.

Musea

Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie Naast informatie over de vaste en de wisselende tentoonstellingen van dit het museum, gevestigd in en om een oude boerderij in Honselersdijk, vindt u hier ook informatie over de andere faciliteiten van het museum, zoals het historisch informatiecentrum.
Museum De Schilpen In een oude kruidenierswinkel in Maasland is dit museum gevestigd. Op de site vindt u openingstijden en een routebeschrijving, plus een beschrijving van de vaste en de wisselende tentoonstellingen in het museum.
Museum De Timmerwerf In De Lier is sinds 2000 een 17e eeuwse timmerwerkplaats omgebouwd tot museum. De achterliggende 18e-eeuwse woning is ingericht in de stijl van omstreeks 1900, toen het laatste gezin hierin woonde.
Op de grote zolder boven de woning worden wisseltentoonstellingen georganiseerd, welke te maken hebben met het timmervak, de geschiedenis van De Lier of verwante onderwerpen.
Museum Het Tramstation De vaste tentoonstelling van dit museum bestaat uiteraard uit voorwerpen uit de tijd van de tram van de Westlandse Stoomtram Maatschappij, opgesteld in de keuken.
In de Keenenburgkamer worden de archeologische vondsten van het voormalige kasteel Keenenburg (gesloopt in 1798) getoond.
De wisselende tentoonstellingen worden opgesteld door de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.
Antlatikwall Museum De website van de Stichting Vesting Hoek van Holland, die zich inzet voor het behoud van de historisch bunkers in Hoek van Holland.
Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck Informatie over deze druiventuin in Kwintsheul, tevens rijksmonument. Bevat veel foto’s.

Slot Honselersdijk in 3D

Huis Honselaarsdijk is een voormalig jachtslot te Honselersdijk. Alleen het bijgebouw de Nederhof staat er nog, met de voormalige gastenverblijven, paardenstallen en koetshuis. Ze dienen sinds 1977 als gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

Huis Honselaarsdijk werd in de middeleeuwen gebouwd als kasteel voor de heren van Hunsel en Naaldwijk, en kreeg zijn grootste bekendheid toen het in de eerste helft van de zeventiende eeuw in bezit was van prins Frederik Hendrik van Oranje. Deze brak het kasteel af en zette er een jachtslot voor in de plaats. Daarbij werden gerenommeerde Hollandse en Franse architecten, tuinontwerpers, schilders en beeldhouwers ingeschakeld, zoals Arent van ‘s-Gravesande, Bartholomeus van Bassen en Jacob van Campen. Het paleis was ruim en had grote tuinen, beelden, fonteinen en een maliebaan.

Met Honselaarsdijk als buitenverblijf, jachtslot en kunstgalerij onderstreepte Frederik Hendrik zijn toegenomen status als soeverein vorst van het prinsdom Oranje en stadhouder van de meeste provincies in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij hield er grootse feesten en ontving er belangrijke gasten.

Klik hier voor een 3D weergave van het slot. 

Historische Verenigingen

Website van deze historische vereniging.
Site van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul.
Website van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.
De site van het Historisch Genootschap Hoek van Holland heeft als doel historische informatie in de breedste zin over Hoek van Holland digitaal beschikbaar te maken.
Website van deze historische vereniging, die tevens een eigen jaarboek publiceert.
Het Historisch Archief Westland bezit een collectie archieven en verzamelingen over de periode 1255 tot ±1980. Hierin kunt u historische informatie vinden over het Westland en de 11 dorpskernen en haar inwoners.
Een digitale kaart van het cultureel erfgoed in de provincie Zuid-Holland. Erg interessant!
Site van het Provinciaal Historisch Centrum, onderdeel van Erfgoedhuis ZH. De site wil het ‘verhaal van Zuid-Holland’ vertellen, o.a. middels ontsluiting van diverse archieven.
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerd en gewaardeerd kennis- en servicecentrum. Het heeft geen directe publiekstaken, maar zorgt ervoor dat door vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders en – gebruikers beter en gemakkelijker hun erfgoed kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken.
De Studiegroep Genealogie Westland (SGW) is een vereniging welke zich tot doel heeft gesteld om de beoefening van de genealogie en heraldiek in het Westland te bevorderen en de kennis daarvan te verbreiden. Het betreft voornamelijk families die meer dan 100 jaar of gedurende drie of meer generaties in het Westland wonen.