's Konings Huis van vooren
's Konings Huis van achteren
's Konings Huis aan de West zijde
's Konings Huis zijlings van vooren
De Binne-plaats en Galderij
De Galderij in de Tuin
't Oranje-Huis en Hof
's Konings Lusthuis bij de IJs-kelder
's Konings Huis van verre
De Fontein en de Goude Beelden
De Faisanterij in het Bosch
De groote Laan, na Delft te zien
De Vogel-Vlugt
De Bosch-Wachters Wooning
De Weg en 't Inkomen van Wateringen
De Weg van 't Dorp Naaldwijck

Afbeeldinge van het Virtuele Princelijcke Lust Huys en Hoff 't Honselaarsdijck