Home Nieuws
 

Activiteiten dit seizoen

Nieuws
Rapport opgravingen Hoogeland overhandigd aan wethouder PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door W.A. de Smit   
zaterdag 02 maart 2013 17:59

In de zomer van 2007 en 2008 is een grootschalige opgraving uitgevoerd in plangebied Hoogeland aan de Zuidweg en de Hoogwerf in Naaldwijk. Tijdens de opgravingen zijn vele sporen ontdekt en bijzondere vondsten gedaan die getuigen van een lange bewoningsgeschiedenis van bijna 200 jaar. De resultaten van de opgravingen zijn beschreven in een rapport dat op 28 februari is overhandigd aan wethouder Arne Weverling (historisch erfgoed).

Bijzonder is dat gedurende 2.000 jaar kortere of langere periodes deze locatie op de Naaldwijkse haakwal bewoond of in ieder geval gebruikt is. Bij de opgravingen vonden de archeologen onder meer een mijlpaalfragment, bronzen platen met inscripties en dierbegravingen. Eén van de meest bijzondere vondsten is het schouderstuk van een levensgroot marmeren keizerbeeld. Dit is uniek in West-Nederland, stukken van Romeinse keizerbeelden komen we niet zo vaak tegen. Daarnaast zijn veel metalen voorwerpen en delen daarvan gevonden, die samenhangen met een smeedhaard waarin deze voorwerpen werden omgesmolten. (Bron: Gemeente Westland)

 

Laatst aangepast op zondag 03 maart 2013 21:25
 
GOW: gemeente moet eigenaar Oude Raadhuis blijven PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Genootschap Oud-Westland   
maandag 04 februari 2013 22:12

Oude Raadhuis van Naaldwijk

Tijdens de vergadering van de commissie EFO op 4 februari j.l. heeft voorzitter Wil van den Bos Czn. namens het Genootschap Oud-Westland gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Aanleiding was het collegevoorstel aan de gemeenteraad om over te gaan tot verkoop van het Oude Raadhuis in Naaldwijk – een pand dat al sinds 1632 het Wilhelminaplein karakteriseert.

Het Genootschap kan zich niet vinden in dit collegevoorstel en verwacht van de gemeente Westland dat zij zelf zorg draagt voor het instandhouden van dit fraaie monument. Juist ook omdat hiervoor nogal wat kosten moeten worden gemaakt heeft Oud-Westland er weinig vertrouwen in dat een particuliere ondernemer in staat is en bereid zal zijn de monumentale staat van het pand te waarborgen. Daarnaast geeft het College aan dat het pand beschikbaar moet blijven voor publieke functies, zoals trouwlocatie alsmede een bestuurlijk trefpunt.

Al met al reden voor het Genootschap Oud-Westland om de raadscommissie op het hart te drukken niet in te stemmen met het voorstel en ervoor te kiezen als gemeente eigenaar – en behoeder – te blijven van dit bijzondere pand.

2013-10-11 Inmiddels staat het Raadhuis al enige tijd te koop / te huur. Klik hier voor een artikel dat Aad van Holstein daarover schrijft.

Laatst aangepast op zaterdag 19 oktober 2013 20:39
 
Boek 'De Afrekening' online te raadplegen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door W.A. de Smit   
vrijdag 01 februari 2013 18:17

Zoals bekend heeft het Genootschap Oud-Westland ruimschoots aandacht geschonken aan het verschijnen van het boek 'De Afrekening Ontmaskering van het gewapend verzet', van schrijver Martin van Buuren.  Naast het organiseren van een lezing over dit onderwerp, waarbij de heer Van Buuren uiteindelijk toch niet aanwezig was, heeft het Genootschap een uitgebreid dossier op haar site samengesteld. U vindt dit dossier hier.

In december 2012 lanceerde het schrijverscollectief ‘Gemeente Naaldwijk 1940-1945’ de website www.deafrekening-naderbekeken.nl, waarop belangstellenden gedetailleerd kennis nemen van hun visie op het boek 'De Afrekening' van Van Buuren.

Inmiddels heeft de heer Van Buuren een volledige weergave van het boek online geplaatst, met daarin aanklikbare verwijzingen naar de bronvermeldingen. De auteur heeft dit gedaan zodat deze bronnen makkelijker te raadplegen zijn. U vindt de online uitgave van 'De Afrekening' op http://www.maartenvanbuuren.com/index.php/de-afrekening-het-boek.

 

Laatst aangepast op maandag 04 februari 2013 22:19
 
NIG Den Haag is eigenaar van de Joodse begraafplaats in Naaldwijk PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Webmaster   
donderdag 31 januari 2013 14:07
Op 5 juli 2012 heeft er overleg plaatsgevonden over de Joodse begraafplaats in Naaldwijk tussen de gemeente Westland en het N.I.G. Den Haag.
Gemeente Westland werd vertegenwoordigd door wethouder Weverling en ambtenaar en het NIG door van rabbijn S. Katzmann en voorzitter Arjeh Baumgarten. Op verzoek van het NIG was ook genootschap Oud-Westland aanwezig in de persoon van secretaris L. Valstar en bestuurslid H. Groenewegen.

Tijdens dit overleg liet de wethouder weten dat de Nederlands Israelietische Gemeente (NIG) te Den Haag eigenaar is van de Joodse begraafplaats in Naaldwijk.

In eerdere berichtgeving op deze website was er sprake van dat het eigenaarschap van de begraafplaats in 1929 aan de toenmalige gemeente Naaldwijk zou zijn overgedragen.

Laatst aangepast op zondag 03 februari 2013 14:33
 
Westland in de vroege middeleeuwen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
vrijdag 11 januari 2013 17:19

19 februari 2013 organiseert Genootschap Oud Westland een lezing met de titel "Van zwervende erven naar kerkdorp. De vroegmiddeleeuwse wortels van het Westland." door dr. Menno Dijkstra.

Een boerderij uit de 6e tot 8e eeuwIn de Vroege Middeleeuwen maakte het kustgebied van Zuid-Holland deel uit van West-Friesland. Van menselijke aanwezigheid in deze periode getuigen niet alleen enkele historische bronnen en oude plaatsnamen, maar vooral archeologische vondsten. Op basis van interdisciplinair onderzoek is nu voor het eerst een gedetaileerd overzicht beschikbaar van de bewoningsgeschiedenis van de estuaria van de Oude Rijn en Maas tussen circa 270 en 900 na Chr. Door de rijkdom aan archeologische gegevens ligt de nadruk op de Oude Rijnstreek.

In de lezing wordt ingegaan op het ontstaan van de huidige dorpen. Veel van de huidige oude kernen en parochies zijn namelijk pas ontstaan in de 12e-13e eeuw. In de periode daarvoor was sprake van ‘zwervende erven’, die door allerlei factoren regelmatig van plaats veranderden. Dit was ook van invloed op de overlevering van oude plaatsnamen die we kennen uit de goederenlijst van de Utrechtse St.-Maartenskerk.

Menno DijkstraMenno Dijkstra (Lisse, 1971) studeerde in 1996 af aan het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie de archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In 1997 begon zijn promotieonderzoek bij het Frisia Project. Bovengenoemd onderzoek, waarop hij in december 2011 promoveerde, is daar het resultaat van. Momenteel is hij werkzaam als senior archeoloog bij Diachron UvA bv.

 
«StartVorige12345678910VolgendeEinde»

Pagina 9 van 23